Vi relaterer os. Hele tiden. Til partnere, medarbejdere, kolleger, chefen, virksomheden, bestyrelsen, konkurrenter og ikke mindst kunder og borgere
Fra vision til salg og virke.

Hvorfor taler jeg?
Hvem taler jeg til… Hvornår skal jeg tale (og hvornår skal jeg pause)…
Hvad vil jeg opnå?

Men hvis man ikke lykkes, starter konflikten.
Der opstår bitterhed, træthed, bagtalelser, boykot, sabotage af andres arbejde m.v.
Og det er ikke vejen, hverken menneskeligt eller produktionsmæssigt…

Arbejdsområder

S amtalen kan undertiden være noget af det mest opslidende. Herregud, det er jo bare en samtale, men nej! For mange er det noget, de gruer for at gennemføre og udsætter, selvom det er en del af deres arbejde.

Den årlige MUS, en prikkerunde, den vanskelige medarbejder, kunde eller leverandør.

Hvordan forbereder man sig, og hvordan gennemfører man samtalerne uden at blive slidt op?

Kan man også gøre brug af nonverbal kommunikation (og hvad i alverden er det?)

Vi har arbejdet indgående med emnet og har nogle styringsredskaber, som giver dig overskud og letter presset på både dig og vedkommende, du har til samtale.

K onflikt er sammenstødet mellem to eller flere parter med forskellige mål eller forventninger.
Ofte opstår en konflikt pga manglende gensidig indsigt i hinandens faglighed, kultur eller vision.
Parterne kan, udfra deres forskellige behov, ønsker og mål glemme at afstemme med hinanden, og så har vi “balladen”.
Når ProDialog arbejder med konflikthåndtering er det i et trygt og tillidsfuldt rum, hvor kursisterne får værktøjer til en konstruktiv og konfliktnedtrappende dialog.
Indsigt skaber forståelse. Viden er til for at deles.

En del medarbejdere har svært ved at koncentrere sig i det nye kontorlandskab, hvorfor de kommer bagud med deres leveringer, hvilket igen medfører stress og en irritabel stemning.

Afd. A har i modsætning til afd. B fået nye borde, så nu er der kold stemning i kantinen mellem de to afdelinger.

Ud over frokost har vi to pauser a 10 minutter, men det er OK for rygerne at holde flere pauser, for de har jo brug for at gå ud at ryge!

Alle har i mange år været dødtrætte af de lokaler, vi havde. Alt for upraktiske og gammeldags. Vores nye lokaler er tip-top, men til gengæld har vi nu alle fået meget længere til arbejde…

V i tager udgangspunkt i konkrete opgaver, som indebærer at stå alene med et foredrag, en præsentation, en situation, hvor du er på og skal formidle til flere. Målet er, du bliver overbevisende i din formidling. At du fremstår i overensstemmelse med dig selv og det budskab du formidler – og tilmed nyder det.
Vi kommer omkring sparring af indhold, artikulation, klang, stemmefokus, vejrtrækning, mimik og gestik. Alt dette for, at du fremstår tydeligt og klart.

Vi arbejder også med talens opbygning og indhold i forhold til modtager:
“Hvorfor er citater godt? Kan jeg godt lave sjov uden at miste seriøsiteten i budskabet? Behøver jeg Powerpoint?”
Du får værktøjer, så du fremstår troværdigt:
“Hvor skal jeg gøre af mine hænder? Hvorfor bliver jeg stakåndet? De siger, jeg mumler.”

Alle dette kan du med ganske enkle metoder opnå til både din og din målgruppes fælles glæde.

D et kan være en skræmmende oplevelse for en del pludselig at skulle udtale sig foran et kamera – uanset om det foregår i et studie eller foran virksomheden.

“Hvordan sidder mit hår… Fik jeg taget den rigtige skjorte på… Åh nej, jeg snublede over ordet… Taler jeg for højt…  Hvorfor kigger journalisten hele tiden i sine noter… Hvorfor er jeg så stiv i det – jeg har da glædet mig til dette her…?!”

Den gode nyhed er, at det kan trænes, så du fokuserer på budskabet og fremstår afslappet og får leveret det, du skal.

Alt, vi præsenteres for, behandles naturligvis fortroligt.

Noget af det, I fortæller os

Vi har virkelig dårlig stemning i vores afd. pga. vores leder 🙁
Hvad foreslår I?

Hjælp!
Vi har en medarbejder, der larmer rundt på sine høje hæle…

Jeg er leder. Jeg SKAL holde taler og jeg HADER det. Kan I hjælpe mig?

Vi har dårlig stemning mellem vores menighedsråd og vores præst.
Hvad gør vi??

Vi har en drukkultur hver fredag. Det påvirker sikkerheden, men jeg tør ikke sige noget.
Må jeg ringe til jer?

Kan I holde talen for mig?
– Ja… men målet er, du selv holder den…

Eksempler på kurser

Bliv bevidst om din verbale og nonverbale kommunikation: det territoriale rum, statusbegreber samt dine egne signaler. Bliv bedre til at aflæse dig selv og andres verbale og nonverbale signaler for at fremme en bedre kommunikation.

Taler vi ud fra den samme kontekst, eller taler vi forbi hinanden?
Vi skaber rummet og giver dig plads til læring. Vi arbejder med reflekterende team, 1:1-kommunikation og situationsspil.

Få redskaber til en konstruktiv og udviklende dialog, hvad enten det omhandler mobning, stress eller noget helt tredje.
Lær at være aktivt lyttende og rumme et andet menneske, når det kræves af dig som professionel.

Bliv klogere på de tre P´er: Personlig – professionel – privat samt anden kommunikationsteori. Der arbejdes i grupper med reflekterende team ud fra udvalgte situationer.

Hvorfor kommer min kollega aldrig til tiden, og hvorfor er det de samme kolleger, som altid holder længere pauser og ikke respekterer min tid? Få redskaber til at undgå konfliktoptrappende situationer og bliv på egen banehalvdel.

Bliv bevidst om egen konflikteskalering og hvordan du undgår at blive hende eller ham, der altid brokker sig.

Bliv tydelig i din formidling. Du får en række af skuespillerens værktøjer til at fremstå klart og tydeligt foran medarbejdere, kolleger og kunder. Vi arbejder helt konkret med din stemme, vejrtrækning og artikulation.

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil fremstå klart i deres formidling.

Kan du grine ad dig selv, grine sammen med dine kolleger eller dine medarbejdere?
Eller føler du, at man fremstår mindre seriøs, hvis man har humoren med…

Få del af skuespillernes værktøjer til uhindret at bevæge dig på tværs gennem sociale, kulturelle og menneskelige forskelle.

Målet er en mere fri og afslappet kommunikation. Du bliver taget mere seriøst, hvis du slipper alvoren af dit selvbillede.
Du ved… Et smil er den korteste vej mellem to mennesker 🙂

Generelt

Hvor mange kursister kan I undervise ad gangen?
Det beror på opgaven, men vi arbejder med alt fra 1-300 kursister.

Hvad koster jeres kurser – og hvor lang tid varer de?
Alle kurser skræddersys efter jeres behov og til jeres organisation.
Vi tilbyder enkeltdagskurser, opfølgninger samt længerevarende forløb.
Vores priser beror på de enkelte opgaver og den tid, vi skal forberede os.
Vi tilbyder enkeltaftaler og klippekortsordninger.
Kontakt os venligst på +45 20 41 00 16 | PA@ProDialog.dk

Hvor underviser I henne?
Vi arbejder overalt i Danmark – og kurset kan afholdes hos jer eller på deciderede kursussteder samt for enkeltpersoner på et af vores kontorer.

Holder I også kurser på engelsk – og udenfor Danmark?
Vi afholder kurser på dansk og engelsk og har endvidere svenske skuespillere tilknyttet, der kan benyttes i Danmark og i Sverige.
Vi har flere gange afholdt kurser udenfor Danmark.

Vi er ProDialog

Vi er alle skuespillere fra Statens Teaterskole og har hver især arbejdet med faget i mange år
– fælles for os er interessen for kommunikation og humor

Eva Maria Zacho

Skuespiller, sceneinstruktør, konsulent

Tilknyttet Den Danske Scenekunstskole som underviser i drama, tale og retorik.

Coacher ledere og medarbejdere i personlig formidling. Tilknyttet OUH og AUH, kommunikation.

Uddannelser
• Efteruddannelse: diplomeksamen pædagogisk viden og forskning. Århus Businesscenter Coaching og HR (2005)
• Statens Teaterskole: skuespiller (1983)
• Århus Universitet: dramaturgi (1980)

Født 1958

Peter Andreas Dam

Skuespiller, konsulent

Var i 10 år tilknyttet Laboratorium for Kliniske Færdigheder på Rigshospitalet

Har coachet i hospitalsregi og på virksomheder

Har medvirket i en lang række produktioner indenfor teater, film og TV

Har siden 2000 drevet Teatertjenerne og GalnaServitörer

Uddannelse
Statens Teaterskole: skuespiller (1988)

Født 1960

Nynne Karen Nørlund Steenild

Skuespiller, sceneinstruktør, konsulent

Er tilknyttet OUH, AUH, Act2learn, Facile ApS, Act og har lang erfaring med forumteater - har bl.a. arbejdet i Kriminalforsorgen.

Har medvirket i en lang række produktioner indenfor teater, film og TV.

Uddannelser
• VIA University College (Bachelor in Social Education), (2017)
• Læring og udvikling – coaching - VIA University Collage – Aarhus (2013)
• William Esper Studio (Meisner) - New York (1999)
• Statens Teaterskole, skuespiller (1997)

Født 1969

Kontakt os

Vi hører gerne fra dig, hvis du vil vide mere om vores muligheder for at hjælpe med kommunikationsmæssige udfordringer.
Ofte kan alt aftales telefonisk, andre gange er et fysisk møde en god idé…

Med venlig hilsen
ProDialog
Peter Andreas Dam

+45 20 41 00 16PA@ProDialog.dk

Jylland: Ålkærgårdvej 1, 8700 Horsens
Sjælland: Gyvelholm 34, 2830 Virum
CVR-nr. 28438524
Foto: Kasper Løjtved