ProDialog
- sig det ordentligt
 
       

I ProDialog arbejder vi med samtalen, så tingene kan blive sagt på en fornuftig måde.
Den professionelle samtale er et værktøj, der kan læres og beherskes. Vi tilbyder effektiv samtaletræning med erfarne, professionelle skuespillere og supervisorer.

Vi arbejder både med den “almindelige” og den vanskelige samtale og giver de forskellige personalegrupper inden for sundhedssektoren mulighed for at arbejde med samtalen professionelt.

Det kan være svært at indlede eller afslutte en samtale, at strukturere samtalens forløb, at overbringe en trist besked, at møde en vanskelig patient eller medarbejder. Og endvidere har en del problemer med patienter, der udviser truende adfærd.
- Emner, der kan trænes og tackles gennem troværdige rollespil med grundig evaluering.

En svær besked skal leveres ordentligt

 
ProDialog Gyvelholm 34, 2830 Virum CVR-nr. 28438524Tlf. 20 41 00 16E-mail Samtale@ProDialog.dk

Form & indhold    
 
I ProDialog arbejder vi med en rollespilsmodel, hvor kursisten altid spiller sig selv. Han eller hun skal alene varetage sin daglige funktion, og skuespilleren fungerer som patient eller pårørende. Derved opnås en troværdig situation, der kan danne baggrund for evaluering og det videre arbejde.
     

Vi arbejder med bl.a.
• samtalens struktur
• aktiv lytning og empati
• den “almindelige” samtale
• den motiverende samtale

Den svære samtale kan fx omfatte:
• den aggressive
• den ulykkelige
• den indelukkede
• den alvorligt syge
   
Vor erfaring viser, at brug af cases fra kursistens eget job giver de ønskede resultater. Kursusforløbet tilrettelægges altid i nært samarbejde med den enkelte arrangør, gerne i samråd med supervisor. Idet kursisten spiller sig selv og arbejder med en erfaren, professionel skuespiller, er det muligt og uden problemer at gentage hele eller dele af samtaleforløbet, hvis der er ønske om eller behov for det. Ethvert forløb afsluttes med en grundig evaluering.

Eksempler på tidligere opgaver
   
ProDialog arbejder med den professionelle samtale og henvender sig således til alle læge- og plejegrupper samt laboranter og portører. Vi har beskæftiget os med den sundhedsfaglige samtale og problematikken “patienten er den nye konge” ved seminarer, temadage og kurser.
Pædagogikkurser for yngre læger
Temadage for sygeplejesker og sosu-assistenter
Kursus for portører: Gør hverdagen let - tal ordentligt
Efteruddannelseskurser for sygeplejesker
Kurser for praktiserende lægers 12-mandsgrupper
Lægedage i Bella Center 2001-2005
Kurser for superviserende hospitalslæger
Læger uden grænser - kurser for superviserende personale
Den motiverende samtale: Et etårigt forskningsprojekt i Frederiksborg Amt, hvor kursusafviklingen foregik over flere gange i den enkelte læges egen praksis
   

»For at ændre tankebaner eller handlinger må man en gang imellem gøre noget utraditionelt.
Det gjorde vi i maj måned 2003, da ProDialog stod for et tre timers arrangement for samtlige medarbejdere. Fokus var kommunikation med patienter i forskellige situationer og problemstillinger. Det var illustrativt og levende i form af rollespil, med mulighed for snak om virkemidler i kommunikationen.«

Inge Pinholt, oversygeplejeske - paraplegifunktionen, Viborg-Kjellerup Sygehus


»Astra Tech afholdt i efteråret 2002 et VIP-møde for sygeplejersker i Danmark. Vi havde i den forbindelse valgt at lade firmaet ProDialog være aktør og vejleder ved nogle rollespil om “Kommunikationens svære kunst”.
Det blev et par udbytterige timer, hvor alvor og små smil supplerede hinanden og hvor deltagerne fik noget godt “værktøj” med hjem samtidig med, at der var tid til lidt faglige diskussioner. Det var et afvekslende program, der var personligt udviklende, og det hele var krydret med et fint strøg af humor.«

Lene Kruse, produktchef - Astra Tech A/S


»Peter Andreas Dam fra ProDialog var en forrygende afslutning på vores konference “Reduktion af sygefravær”.
Hans indslag om den vanskelige samtale - sundhedssamtalen - fik virkelig deltagerne ud på det yderste af stolene. Udtalelser som: “Effektiv afslutning” og “Kanon godt” var blandt deltagernes kommentarer. Peter scorede topkarakter for sin præstation.«

Vicki B. Hansen - CONFEX

 
Baggrund
Jeg er uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole i 1988 og har ved siden af at have medvirket i en lang række teater-, film- og tvproduktioner arbejdet målrettet med den professionelle samtale gennem rollespil.

Jeg var i 1997-2007 en del af et team af læger, psykologer og skuespillere tilknyttet CEKU på Rigshospitalet mhp. uddannelsen af lægestuderende samt efteruddannelsen af læger i slutstillinger på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital.

Peter Andreas Dam

Hvad der for én kursist kan virke vanskeligt, kan for en anden virke ligetil. Og en samtale, der måske virker mindre vanskelig for kursisten, kan meget vel være en vanskelig samtale for patienten. Emnet er den “Den vanskelige samtale”, og indgangsviklerne hertil kan være mange.

ProDialog opstod som en naturlig konsekvens af min uddannelse og erfaring fra Rigshospitalet og består af erfarne, professionelle skuespillere, samt læger og psykologer, hvis opgaven kræver det.
ProDialog Gyvelholm 34, 2830 Virum CVR-nr. 28438524Tlf. 20 41 00 16E-mail Samtale@ProDialog.dk